ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด:

 ตำแหน่งงานว่างจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกันยายน 2559

 

 

ร้านกาแฟคอฟฟี่คุณ
ประเภทกิจการ    จำหน่ายเครื่องดื่ม       ติดต่อ คุณ.....-.........
ที่ตั้ง    หน้าห้างเจริญสินไฮเปอร์มาร์ท ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 061-5695561
รับสมัครตั้งแต่วันที่    1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป     Line ID :
ตำแหน่งงานว่าง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ
             
ผู้ช่วยบาริสต้า 1 หญิง 18-35 ไม่จำกัด ตามตกลง  - สวัสดิการตามตกลง
             - ทำงานเวลิ 7.30น. - 17.30.น.
             - ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน, มีความรับผิดชอบ
             - อ่อนน้อมถ่อมตน, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,เข้าถึงลูกค้าได้เร็ว
             - ทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, เรียนรู้และเข้าใจ
             - รักสะอาด, รักงานบริการ
             
             
ขนมเปี๊ยะฮ่องกง
ประเภทกิจการ    ผลิต-จำหน่ายขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะฮ่องกง ติดต่อ คุณ.....-.........
ที่ตั้ง    25/3 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่   โทร : 084-0640889, 054-521519
รับสมัครตั้งแต่วันที่    1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป     Line ID :
ตำแหน่งงานว่าง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ
             
พนักงานทำขนมเปี๊ยะ 3 หญิง 25-35 ปี ไม่จำกัด ตามตกลง  - สวัสดิการตามตกลง
             - หยุดวันอาทิตย์, ทำงานเวลา 06.30-17.00 น.
             
รายละเอียด:

 ตำแหน่งงานว่างจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กันยายน 2559

 

ร้านกาแฟคอฟฟี่คุณ
ประเภทกิจการ    จำหน่ายเครื่องดื่ม       ติดต่อ คุณ.....-.........
ที่ตั้ง    หน้าห้างเจริญสินไฮเปอร์มาร์ท ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ โทร : 061-5695561
รับสมัครตั้งแต่วันที่    1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป     Line ID :
ตำแหน่งงานว่าง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ
             
ผู้ช่วยบาริสต้า 1 หญิง 18-35 ไม่จำกัด ตามตกลง  - สวัสดิการตามตกลง
             - ทำงานเวลิ 7.30น. - 17.30.น.
             - ซื่อสัตย์, ขยัน, อดทน, มีความรับผิดชอบ
             - อ่อนน้อมถ่อมตน, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,เข้าถึงลูกค้าได้เร็ว
             - ทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, เรียนรู้และเข้าใจ
             - รักสะอาด, รักงานบริการ
             
             
ขนมเปี๊ยะฮ่องกง
ประเภทกิจการ    ผลิต-จำหน่ายขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะฮ่องกง ติดต่อ คุณ.....-.........
ที่ตั้ง    25/3 ถ.เหมืองหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่   โทร : 084-0640889, 054-521519
รับสมัครตั้งแต่วันที่    1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป     Line ID :
ตำแหน่งงานว่าง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ
             
พนักงานทำขนมเปี๊ยะ 3 หญิง 25-35 ปี ไม่จำกัด ตามตกลง  - สวัสดิการตามตกลง
             - หยุดวันอาทิตย์, ทำงานเวลา 06.30-17.00 น.
             
             
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลมิลล์
ประเภทกิจการ    จำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ โฟโมส   ติดต่อ คุณสมพงษ์  บุญทา
ที่ตั้ง    400/386 ม.6 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร : 087-3108476
รับสมัครตั้งแต่วันที่    3 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป     Line ID :
ตำแหน่งงานว่าง จำนวน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไข/สวัสดิการ
             
พนักงานขาย 5 ชาย 25 ปี ไม่จำกัด 8,000/เดือน  - มีใจรักในงานขายและบริการ
    หญิง ขึ้นไป      - มีประกันอุบัติเหตุ , โบนัสประเดือน , ชุดฟอร์มทำงาน
             - ผ่านการเกณฑ์ทหาร
             - เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
พนักงานขาย 4 ชาย 18 ปี ไม่จำกัด 300/วัน  - เวลาทำงาน วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.
(Parttime)   หญิง ขึ้นไป      
             
บริษัท ตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
ประเภทกิจการ    จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (3561003619) ติดต่อ : -