“กระทรวงแรงงานบริการซ่อมรองเท้า” โดย แรงงานคนพิการ ฟรี ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560