กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560