ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2560


สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ โดย นางสมพิศ  จันทร์เฉลิม แรงงานจังหวัดแพร่

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2560

วันจันทร์  ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์   ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 5 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 
โดยมีท่านรองวิรุฬ  พรรรเทวี เป็นประธานการประชุม