หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ส่งมอบต้นดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

โดยนายชูเกียรติ  สารดี   รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่

ส่งมอบต้นดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ณ บริเวณ LANDMARK สามแยกกอเปา