แผนที่ตั้งสำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ตามลิงค์เว็ปฯ

http://map.longdo.com/p/A00000009