Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายขจร วงศ์สวย

นายขจร วงศ์สวย

แรงงานจังหวัดแพร่
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

แผนที่ตั้ง

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบ ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 23 เม.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงาน รายปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.61)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 23 เม.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP