Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางอัญชลี ปะดุกา

นางอัญชลี ปะดุกา

แรงงานจังหวัดแพร่
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP