Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

กิจกรรมเนื่องในเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
#เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

TOP