Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวาล และสถานที่ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ

TOP