Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม/ การแสดงฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้แทนจาก ศอ.ปส.จังหวัดแพร่ และผู้แทนชมรม แพร่-ราม TO BE NUMBER ONE ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม/ การแสดงฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
TOP