Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

รับมอบรับป้ายสัญลักษณ์เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ฯ ครั้งที่ 6/2563

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ นำผู้บริหารโรงพยาบาล แพร่-ราม และสมาชิกชมรมแพร่-ราม TO BE NUMBER ONE จำนวน 8 คน นำโดย นายแพทย์วรชัย วงศ์วรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ – ราม เข้ารับป้ายสัญลักษณ์เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณฯ จาก ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 เนื่องในโอกาสที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เพื่อเข้าประกวดผลงานชมรมฯ ประเภทในสถานประกอบการ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการให้กับจังหวัดแพร่
TOP