Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

pll_content_description

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็น

พนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร

รับสมัครในวันที่ 12- 25 มกราคม 2553 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://webhost.cpd.go.th/coopphrae

และเวปไซค์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054-511299-12

TOP