Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีฯ
TOP