Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.45 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหากษัตรยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อชาติไทย ณ หอประชุมตรีเทพสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการในพิธีฯ
TOP