Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การบูรณาการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP