Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเฮา)

pll_content_description

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 “จิบกาแฟ ย้อนแลบ้านเฮา” โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
TOP