Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ฝายซอยซีเมนต์น้ำแม่สอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
TOP