Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบารมี” เนื่องในวันสตรีไทย จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบารมี” เนื่องในวันสตรีไทย จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

TOP