Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP