Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

แรงงานจังหวัดแแพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

pll_content_description

TOP