Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมมอบยาชุดพระราชทานและมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง หมู่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

TOP