Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.แพร่ ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการ บ้านวิชาการ (Open House) ...

Mol-Thailand

เจ้าภาพจัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ...

Mol-Thailand

สรจ.แพร่ ถวายกฐินสามัคคีจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560 ...

Mol-Thailand

สรจ.แพร่ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันปิยมหาราช" พ.ศ.2560 ...

Mol-Thailand

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ...

TOP