Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

โครงการจิตอาสา “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” พระราชทานจังหวัดแพร่ ...

Mol-Thailand

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ...

Mol-Thailand

ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศกยมุนี ประจำปี พ.ศ.2560 ...

Mol-Thailand

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ...

TOP