Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

       1.  ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน รวมทั้งประสาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับ

            เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดให้เป็นรูปธรรมและบรรลุผล

       2.  จัดทำยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน และเสนอข้อกำหนดข้อแนะเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการทำงานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด

       3.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัด

       4.  เป็นศูนย์รวม  (Focal point)  สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

       5.  อำนวยการบริหารและดำเนินการจัดบริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

       6.  ดำเนินงานด้านแรงงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานอืนที่จังหวัดมอบหมาย

 

 

 

Ong777 Rich888 Slot Gacor Hari Ini Mega888 Online Casino Malaysia Link Slot 2023 Situs Bola Terpercaya Situs Togel Terpercaya Slot Gacor Slot Zeus Gacor https://www.jacquelinedupre.net/ https://www.downloadvideos-convert.com/ https://www.3dvirtualight.com/ https://www.lianosdospalmas.com/ https://www.taylorho.com/ https://www.hoteldelamontagne.com/ https://www.asafeplacenh.org/ https://www.pghfolkfest.org/ https://www.nwwda.org/ https://www.congressiefiere.com/ https://lato99ku.xyz/ https://www.lato99.xyz/ https://www.lato99.one/ https://www.lato99.online/ https://www.lato99slot.xyz/ https://lato99maxwin.xyz/ https://www.asiagenting.info/ https://www.asiagentingqu.xyz/ https://www.asiagenting.win/
293
TOP