Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ในฟินแลนด์และสวีเดน ...

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...

งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 ...

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2563 ...

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ...

ไขข้อสงสัย เรื่อง ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ...

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ...

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ...

อสร.แพร่ ห่วงใย ป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า” วัยแรงงาน ...

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ...

ผลการดำเนินงาน ศบร.แพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ วันที่ 6 มกราคม ...

TOP