Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ...

📣📣สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า🐶🐶 ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ...

โครงการ ม.33 เรารักกัน ...

การยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

เผยแพร่งบทดลองเดือน มกราคม 2564 ...

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เชิญชวนชาวแรงงานโหลดแอป “หมอชนะ ...

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 ...

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ...

TOP