Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ...

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ...

อสร.แพร่ ห่วงใย ป้องกัน “โรคพิษสุนัขบ้า” วัยแรงงาน ...

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 ...

ผลการดำเนินงาน ศบร.แพร่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ วันที่ 6 มกราคม ...

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 ...

TOP