Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เชิญชวนชาวแรงงานโหลดแอป “หมอชนะ ...

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 ...

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ...

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ...

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 ...

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับคนที่เคยไปทำงานไต้หวัน ...

งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 ...

งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ...

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 ...

ข่าวระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ในฟินแลนด์และสวีเดน ...

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...

TOP