Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

📣📣สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า🐶🐶 ...

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ...

Mol-Thailand

โครงการ ม.33 เรารักกัน ...

Mol-Thailand

การยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

เผยแพร่งบทดลองเดือน มกราคม 2564 ...

Mol-Thailand

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เชิญชวนชาวแรงงานโหลดแอป “หมอชนะ ...

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 ...

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ...

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 ...

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 ...

TOP