Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 7 พ.ค. 2564

สถิติข้อมูลประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาส 2/63

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ส.ค. 2563

สถิติข้อมูลประชากร จังหวัดแพร่ ไตรมาส 1/63

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ส.ค. 2563

สถิติข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.พ. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดแพร่ ไตรมาส 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบ ปี 2561

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 23 เม.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงาน รายปี 2561 (ม.ค.-ธ.ค.61)

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 23 เม.ย. 2562
TOP