Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2567 จัหวัดแพร่ ... New

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน เดือนเมษายน 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน เดือนมีนาคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่ รายปี 2566 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานณ์การด้านแรงงาน ประจำเดือนมกราคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์เดือนธันวาคม 2566 ...

TOP