Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 1 ธ.ค. 2559

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ส.ค. 2559

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 23 พ.ค. 2559

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 4ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2559

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2559

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2559

ข้อมูลสถิติแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 มี.ค. 2559

กำลังแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 4 มี.ค. 2559

ผู้มีงานทำแรงงานนอกระบบ ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 1 มี.ค. 2559

แรงงานในระบบ และนอกระบบ ปี 2557

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ก.พ. 2558

สถิติ ไตรมาส 4 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2557)

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 25 ก.พ. 2558

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดแพร่และระดับภาค

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 31 พ.ค. 2553
TOP