Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

กิจกรรมขยายเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เนื่องในเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับชมรม แพร่-ราม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมขยายเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เนื่องในเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสลก ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

TOP