Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลกลางจังหวัด ชั้น 2 โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว
TOP