Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563

pll_content_description

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
TOP