Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา วันสืบ นักวิชาการรงงานชำนายการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
TOP