Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

ขนาด : 436.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:42:17+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน สภ.1

ขนาด : 96.51 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:40:34+07

pll_file_nameแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจ้างงานฯ งบปี2554

ขนาด : 30 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:34:52+07

pll_file_nameแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน

ขนาด : 40 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:33:47+07
TOP