Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพการปักลวดลายผ้าฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพการทำน้ำพริก

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลฯ

26 กุมภาพันธ์ 2563
TOP